Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma on aktiivisesti hoidettu korkorahasto. Se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille erilaisten rahastojen kautta. Sijoituskohteena voivat olla sekä yritysten että julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat. Sijoituskohteena olevat rahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa maailmanlaajuisesti korkomarkkinoille helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 3 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 


(Rahaston korkoindeksinä oli 30.9.2007 asti JP Morgan Euro Government Bond.)