Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailma on maailmanlaajuisesti sijoittava korkorahasto. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville korkomarkkinoille. LähiTapiola Korkomaailman sijoituskohteena käytetään erityyppisiä rahastoja, jotka voivat sijoittaa niin yritysten kuin julkisyhteisöjenkin liikkeelle laskemiin velkakirjoihin. Rahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä. Rahastossa painotetaan lyhyitä, keskipitkiä tai pitkiä korkosijoituksia markkinatilanteen mukaisesti. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Rahaston tavoitteet pyritään saavuttamaan aktiivisella salkunhoidolla, jossa keskipitkän aikavälin allokaatiopäätöksillä on tärkeä osa. Suosittelemme rahastoa, jos haluat hyötyä kansainvälisten korkomarkkinoiden kehityksestä sekä hyvin hajautetun ja markkinatilanteen mukaisesti muuttuvan korkosalkun ja hyväksyt korkosijoittamiseen sisältyvän riskin. Suosittelemme vähintään 3,5 vuoden sijoitusaikaa, kuitenkin markkinatilanne huomioiden.
Rahaston nimi on muuttunut 15.4.2011. Aikaisempi nimi oli Tapiola 2010. (Rahaston korkoindeksinä oli 30.9.2007 asti JP Morgan Euro Government Bond.)