Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Räntevärld är en räntefond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna via olika fonder. Placeringsobjekten kan utgöras av både företags och offentliga samfunds obligationslån. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera globalt på räntemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Fondens namn har ändrat 15.4.2011. Det tidigare namnet var Tapiola 2010. (Fondens ränteindex fram till 30.9.2007 var JP Morgan Euro Government Bond.)