Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola 2045 är en blandfond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både ränte- och aktiemarknaderna via olika fonder. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index. Till en början har fonden en stor andel av placeringarna i aktier för att öka möjligheterna till en hög avkastning fram till målåret 2045. När målåret närmar sig minskas fondens risknivå genom att minska andelen placeringar i aktier och efter målåret är fonden en räntefond.

 
För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som har ett klart målår och som vill placera globalt på ränte- och aktiemarknaderna. Fonden lämpar sig till exempel för pensionssparande eller för att spara till barnen. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.  

(Fondens ränteindex fram till 30.9.2007 var JP Morgan Euro Government Bond.)