Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahaston sijoitukset tehdään kehittyneen Aasian ja Tyynenmeren alueella noteerattuihin yhtiöihin tai yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee tältä markkinalta. Sijoituskohteet valitaan omaisuudenhoitajan sijoitusnäkemyksen ja kvantitatiivisten analyysien perusteella. 

Kenelle? 

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa kehittyneen Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoille helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Aasia-tyynimeri-alueen osakemarkkinoille. Tiettyyn markkina-alueeseen keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen.