Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Utvecklade Asien är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i utvecklade Asien och Stillahavsområdet eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten på dessa marknader. Placeringsobjekten väljs utgående från kapitalförvaltarens placeringssyn och kvantitativa analyser. 


För vem? 


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera på aktiemarknaderna i utvecklade Asien och Stillahavsområdet. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.