Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Företagsränta ESG är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i euronoterade ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak företags och bankers obligationer. 


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

 
Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.