Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Dividend är en aktiefond som förvaltas aktivt. Till placeringsobjekt väljs stabila bolag som ger bra dividendavkastning balanserat inom olika branscher. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda företag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i dividendbolag på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 6 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med ESG-analysen.