Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat on aktiivisesti hoidettu korkorahasto. Se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyviin talouksiin että kehitysmaihin erilaisten rahastojen kautta. Sijoituskohteena voivat olla sekä yritysten että julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat. Sijoituskohteena olevat rahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa kehittyville korkomarkkinoille helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 4 vuoden sijoitusaikaa. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. Kehittyviin markkinoihin ja kehitysmaihin liittyy poliittisia riskejä. Niiden toteutuminen voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen ja viivästyttää rahastosta tehtäviä lunastuksia.