Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta är en räntefond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt i växande ekonomier och i utvecklingsländer via olika fonder. Placeringsobjekten kan utgöras av både företags och offentliga samfunds obligationslån. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på tillväxträntemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.