Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Växande Marknader är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar görs i bolag som noterats på tillväxtmarknaderna eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten på dessa marknader. Placeringsobjekten väljs utgående från kapitalförvaltarens placeringssyn och kvantitativa analyser. 


För vem? 


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på tillväxtaktiemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med ESG-analysen.