Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahaston sijoitukset tehdään Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin tai sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee Euroopasta. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkkaan valittua yhtiötä. Sijoitukset painottuvat keskisuuriin yrityksiin. 


Kenelle?


Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa keskisuuriin eurooppalaisiin yrityksiin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 


Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan osakemarkkinoille. Tiettyyn markkina-alueeseen keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 


Kestävyys


Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.


Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf). 

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).