Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa High Yield ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa Euroopan high yield -markkinoille. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa yritysten sekä julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin Euroopassa. Rahaston sijoituskohteilta ei edellytetä tiettyä kansainvälisten luottoluokittelijoiden julkaisemaa luottoluokitusta, mutta painopiste on korkeamman riskin ja heikommin luottoluokiteltujen (korkeintaan BB+/Ba1) yritysten velkakirjoissa.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa high yield –yrityslainoihin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 4 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).