Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi on indeksirahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisten suurten yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka vastaa mahdollisimman hyvin Morningstar® Developed Europe Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select™ -indeksin kehitystä, huomioiden rahaston kustannukset. Tärkein rahaston tuottoon vaikuttava tekijä on Euroopan osakemarkkinoiden kehitys.

Rahaston kestävä sijoitustavoite on vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, joka haluavat sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille edullisesti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Euroopan osakemarkkinoille. Tiettyyn markkina-alueeseen keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Kestävyys

Rahaston tavoitteena on indeksiseurannan avulla tehdä kestäviä sijoituksia vähentämällä hiilipäästöjä sijoituskohteidensa kautta EU:n tiedonantoasetuksen mukaisesti. Sijoituksia tehdään yhtiöihin, joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf). 

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).