Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Tulevaisuus on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Sijoituskohteiksi valitaan yrityksiä, joiden arvioidaan hyötyvän digitalisaation ja teknologisten innovaatioiden sekä kulutuskäyttäytymisen muutoksen tarjoamista kasvutrendeistä. Rahasto sijoittaa sekä isoihin että pieniin yrityksiin.

Kenelle?

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä sekä hyväksyy osakesijoittamiseen sisältyvän osakeriskin. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf). 

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).