Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kasvu ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-40 tarkoin valittua yhtiötä. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:n, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa kasvuyrityksiin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf). 

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).