Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Tillväxt är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag som förväntas växa kraftigt i framtiden. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i tillväxtföretag på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.