Rahaston sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola High Yield on aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa erilaisten rahastojen kautta high yield -yrityslainoihin. High yield -lainat ovat yrityslainoja, joiden luottoriski on melko korkea. Sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti, mutta suurin osa kohdistuu USA:n ja Eurooppaan.

Kenelle?


Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa high yield –yrityslainoihin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 4 vuoden sijoitusaikaa. 


Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski).