Rahaston sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola High Yield on aktiivisesti hoidettu korkorahasto, joka sijoittaa erilaisten rahastojen kautta high yield -yrityslainoihin. High yield -lainat ovat yrityslainoja, joiden luottoriski on melko korkea. Sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti, mutta suurin osa kohdistuu USA:n ja Eurooppaan.

Rahaston varat sijoitetaan sellaisten sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sekä yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa yritysten velkakirjoihin, joiden luottoluokitus on Moody's Investor Servicen antamalla luottoluokitusasteikolla pääasiallisesti Baa3 tai alempi.

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Kenelle?


Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa high yield –yrityslainoihin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 4 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski).