Fondbeskrivning

Specialplaceringsfonden LokalTapiola High Yield är en räntefond som förvaltas aktivt och som placerar i high yield-företagsobligationer via olika fonder. High yield-obligationer är företagsobligationer som har en relativt hög kreditrisk. Fonden kan placera globalt men den största delen av placeringarna görs i USA och i Europa.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i high yield-företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.