Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola High Yield är en räntefond som förvaltas aktivt och som placerar i high yield-företagsobligationer via olika fonder. High yield-obligationer är företagsobligationer som har en relativt hög kreditrisk. Fonden kan placera globalt men den största delen av placeringarna görs i USA och i Europa.

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i high yield-företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk).