Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Reaalikorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto. Se sijoittaa pääasiassa euromääräisiin, hyvin luottoluokiteltuihin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Sijoituskohteena ovat pääasiassa valtioiden, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen liikkeelle laskemat inflaatiosidotut velkakirjat.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa inflaatiosidottuihin velkakirjoihin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 3 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Rahaston sijoitukset ovat pääsääntöisesti sidottuja inflaatioon. Jos toteutunut inflaatio on eriävä rahaston sijoituskohteiden hinnoittamasta inflaatiosta, voi tämä johtaa eriävään tuottoon, kuin vastaavassa inflaatiosuojattomassa sijoituskohteessa. 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).