Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta ESG är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i euronoterade ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av inflationsanknutna obligationer emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i inflationsanknutna obligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.