Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto. Se sijoittaa pääasiassa keskisuurten yritysten ja pankkien velkakirjoihin Pohjoismaissa sekä muissa OECD-maissa. Rahaston sijoituskohteilta ei edellytetä tiettyä luottoluokitusta ja sijoituksia tehdään myös ilman luottoluokitusta oleviin korkopapereihin.  Rahaston sijoitukset muodostavat toimialoittain hajautetun salkun, jossa on noin 40–70 eri liikkeeseenlaskijaa.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa pohjoismaisten yritysten velkakirjoihin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 3 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).