Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Nordlig Företagsränta är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i medelstora företags och bankers obligationer i Norden och i OECD-länder. Placeringsobjekten förutsätts inte ha ett visst kreditbetyg och placeringar görs även i ränteinstrument utan kreditbetyg.  Fondens placeringar bildar en branschmässigt diversifierad portfölj som innehåller cirka 40-70 olika emittenter.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i nordiska företags obligationer på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med ESG-analysen.