Rahaston sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto. Se sijoittaa pääasiassa hyvin luottoluokiteltuihin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Sijoituskohteena ovat pääasiassa yritysten ja pankkien velkakirjat. Sijoitukset tehdään kohteisiin, joiden odotetaan vaikuttavan positiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yritysten ja pankkien korkosijoituksiin helposti ja hyvin hajautetusti sekä samalla vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Suosittelemme vähintään 3 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät sijoituskohteena olevien lainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).

[[getColumnValueByColumnName("component_labels", lang, 18)]]