Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak företags och bankers obligationer. Placeringarna görs i objekt som förväntas ha en positiv inverkan på att dämpa klimatförändringen eller att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i företags och bankers ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt och samtidigt bidra till att dämpa klimatförändringen och att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter. 

Risker

Fondens väsentligaste risker hänför sig till marknadsutvecklingen av obligationerna som utgör investeringsobjekt. Utvecklingen påverkas av bl.a. emittenternas kreditbetalningsförmåga (kreditrisk) och utvecklingen av den allmänna räntenivån (ränterisk). 

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.

[[getColumnValueByColumnName("component_labels", lang, 18)]]