Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Ympäristö on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden toiminnalla on positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta.  Rahastossa on pääsääntöisesti 30-40 tarkoin valittua yhtiötä. Sijoituskohteena olevat yritykset voivat mm. tuottaa uusiutuvaa energiaa, luoda kestäviä teollisia prosesseja ja kaupunkiympäristöjä, toimia vedenhuollon tai tietoliikenteen parissa. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:n, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa osakemarkkinoille kestävän kehitykseen ympäristö-teeman mukaisesti helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa.

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö -rahasto sijoittaa varansa kestävän kehityksen teeman mukaisesti. Tietyn teeman mukaan sijoittavien rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös Kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).