Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Miljö är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på hållbar utveckling speciellt ur miljöperspektiv. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Företagen som utgör placeringsobjekt kan bland annat producera förnybar energi, skapa hållbara industriella processer och stadsmiljöer, verka inom vattenförsörjning eller datakommunikation.  Fonden placerar mest i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt.


För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på hållbar utveckling speciellt ur miljöperspektiv. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år.


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med ESG-analysen.