Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Suoja on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti. Pääosa sijoituksista tehdään korkomarkkinoille erilaisten rahastojen kautta. Suoja-rahastolla on käytössään riskibudjetti, jonka rajoissa se voi tehdä sijoituksia myös riskipitoisempiin kohteisiin, kuten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on, että osuuden arvo ei laske alle suojatavoitteen. Suojatavoite määritetään päivittäin, ja se on 90 prosenttia rahasto-osuuden viimeisen 12 kuukauden historian korkeimmasta arvosta.

Kenelle? 

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka tavoittelevat mahdollisimman vakaata arvonnousua pitkällä aikavälillä. Suosittelemme vähintään 4 vuoden sijoitusaikaa.  

Riskit

Rahasto sisältää riskiä osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sijoituskohteena olevien lainojen ja korkorahastojen markkinakehitykseen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Jos rahasto-osuuden arvo laskee alle suojatavoitteen, on rahaston varat sijoitettava vähäriskisiin kohteisiin. Rahasto ei voi lisätä riskipitoisten sijoitusten osuutta, ennen kuin osuuden arvo on ylittänyt suojatavoitteen. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.