Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Skydd är en blandfond som förvaltas aktivt och som placerar globalt. Placeringarna görs huvudsakligen på räntemarknaderna via olika fonder. Fonden Skydd använder en riskbudget inom vars gränser fonden även kan placera i mer riskfyllda objekt såsom aktier. Fondens mål är att värdet på en andel inte sjunker under det skyddsmålet. Skyddsmålet fastställs dagligen och det är 90 procent av fondandelens högsta värde under de senaste 12 månaderna under historien.


För vem? 


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som strävar efter en så stabil värdeökning som möjligt på lång sikt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 4 år.  


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.