Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Konsument är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs måttligt värderade internationella konsumtionsbolag. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera i företag som fungerar enligt temat konsumentens vardag. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år.


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med ESG-analysen.