Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Keskisuuret ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahaston sijoitukset tehdään USA:ssa noteerattuihin yhtiöihin tai sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee USA:sta. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkkaan valittua yhtiötä. Sijoitukset painottuvat keskisuuriin yrityksiin. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa keskisuuriin yrityksiin USA:ssa helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Tiettyyn markkina-alueeseen keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 

Vastuullisuus

Taloudellisen analyysin lisäksi rahaston sijoituskohteista tehdään myös vastuullisuusanalyysi. Vastuullisuusanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu kestävyyskatsaukseen.