Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola ESG USA Mid Cap är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar görs i bolag som noterats USA eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten i USA. Fonden omfattar i regel 30-50 noggrant utvalda bolag. Placeringarna görs i huvudsak i medelstora företag. 


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i medelstora företag i USA på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


ESG


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en ESG-analys. I ESG-analysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.