Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Markkina on markkinatuottoa tavoitteleva osakerahasto. Rahaston omaisuudenhoitaja pyrkii kvantitatiivisen mallin avulla saavuttamaan hyvän tuoton matalilla kustannuksilla. Rahaston sijoitukset tehdään USA:ssa noteerattuihin yhtiöihin tai sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee USA:sta. Sijoituskohteena ovat noin 400 markkina-arvoltaan suurinta yritystä eri toimialoilta. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, joka haluavat sijoittaa USA:n osakemarkkinoille edullisesti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.  

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Tiettyyn markkina-alueeseen keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 

Vastuullisuus 

Rahasto ei sijoita kiistanalaisten aseiden valmistajiin eikä kansainvälisiä normeja rikkoviin yrityksiin.

Tutustu vastuullisuuskatsaukseen.