Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola USA Ilmastoindeksi on indeksirahasto, joka sijoittaa varansa yhdysvaltalaisten suuryritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka vastaa mahdollisimman hyvin Morningstar® US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select™ -indeksin kehitystä, huomioiden rahaston kustannukset. Tärkein rahaston tuottoon vaikuttava tekijä on Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitys.

Rahaston kestävä sijoitustavoite on vaikuttaa positiivisesti hiilipäästöjen vähentämiseen ja ilmastomuutoksen hillintään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, joka haluavat sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille edullisesti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 7 vuoden sijoitusaikaa. 

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Tiettyyn markkina-alueeseen keskittyneiden rahastojen arvonkehitys voi poiketa huomattavastikin osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä.

Kestävyys

Rahaston tavoitteena on indeksiseurannan avulla tehdä kestäviä sijoituksia vähentämällä hiilipäästöjä sijoituskohteidensa kautta EU:n tiedonantoasetuksen mukaisesti. Sijoituksia tehdään yhtiöihin, joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG).

Tutustu kestävyyskatsaukseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).