Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag vilka gynnas av utvecklingstrender som gäller människans och miljöns välbefinnande. Fonden omfattar i regel 30-40 noggrant utvalda företag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera i företag som fungerar enligt temat välbefinnande. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 7 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.


Hållbarhet


Utöver den ekonomiska analysen genomgår fondens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.


Bekanta dig med hållbarhetsöversikten.