Rahaston kuvaus

Sijoitusrahasto LähiTapiola Maailma 80 on aktiivisesti hoidettu yhdistelmärahasto. Se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille erilaisten rahastojen kautta. Sijoituskohteena olevat rahastot voivat olla aktiivisesti hoidettuja tai indeksejä jäljitteleviä.

Perustilanteessa 80 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin. Omaisuudenhoitaja muuttaa rahaston osakepainoa sijoitusnäkemyksen mukaisesti ja osakkeiden osuus voi olla 60–100 %.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin helposti ja hyvin hajautetusti. Suosittelemme vähintään 6 vuoden sijoitusaikaa. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit

Rahaston merkittävin riski on riski osakemarkkinan arvonvaihteluista, sillä osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Sijoituskohteena olevien lainojen ja korkorahastojen markkinakehitykseen vaikuttaa mm. liikkeeseenlaskijoiden lainanmaksukyky (luottoriski) sekä yleinen korkotason kehitys (korkoriski). Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. 

(Osakeindeksi oli 20.8.2007 asi DJ Stoxx Europe ja korkoindeksi 1.10.2007 asti JP Morgan Euro Government Bond)