Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Välden 80 är en blandfond som via diverse fonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader. I en normal situation är 80 procent av fondens tillgångar placerade i aktier. Andelen aktie- och ränteplaceringar ändras beroende på marknadssituationen och andelen aktiefonder kan variera mellan 60 och 100 procent av fondens tillgångar. 

LokalTapiola Världen 80 lämpar sig för placerare som strävar efter bättre avkastning än på räntemarknaderna men med mindre risk än på aktiemarknaderna. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 5 år.

(Aktieindexet var fram till 20.8.2007 DJ Stoxx Europe och ränteindexet fram till 1.10.2007 JP Morgan Euro Government Bond)