Fondbeskrivning

Placeringsfonden LokalTapiola Världen 80 är en blandfond som förvaltas aktivt. Den placerar globalt på både ränte- och aktiemarknaderna via olika fonder. Fonderna som utgör placeringsobjekt kan vara aktivt förvaltade eller simulera index.


Vanligtvis är 80% av fondens tillgångar placerade i aktier. Kapitalförvaltaren ändrar andelen placeringar i aktier enligt placeringssynen och andelen placeringar i aktier kan vara 60-100%.


För vem?


Fonden lämpar sig för sparare och placerare som vill placera globalt i både aktier och ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 5 år. 


Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

(Aktieindexet var fram till 20.8.2007 DJ Stoxx Europe och ränteindexet fram till 1.10.2007 JP Morgan Euro Government Bond)