Tillgångarna i kapitalförvaltningsportföljen Seligson & Co Kapitalförvaltning 100 diversifieras internationellt i aktieinvesteringar. Som investeringsobjekt används bl.a. indexfonder, börsnoterade indexfonder (ETF) samt andra kostnadseffektiva investeringsfonder. 

Portföljbeskrivning

Seligson & Co Kapitalförvaltning 100 är ett investeringsobjekt som kan väljas till investeringsförsäkringar och gruppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen för sparbeloppet i avtalet. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Seligson & Co Kapitalförvaltning 100 investerar tillgångarna 
globalt på aktiemarknader i utvecklade och tillväxtmarknader så att den målsatta vikten för aktieinvesteringar är cirka 100 % av portföljens tillgångar.

Investeringsobjekten kan utgöras av indexfonder, börsnoterade ETP-produkter, fonder som förvaltas av bolagen som hör till LokalTapiola-gruppen eller andra investeringsobjekt som godkänts av LokalTapiola Livbolaget.

För vem?

Seligson & Co Kapitalförvaltning 100 lämpar sig för investerare som vill anlita
en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass,
och strävar efter hög avkastning genom att investera på aktiemarknader. Investeraren godkänner riskerna i anslutning till investeringar i ränteinstrument (t.ex. ändringar i den allmänna räntenivån och emittentens solvens) samt större risker vad gäller negativa värdeförändringar i anslutning till aktieinvesteringar.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla investeringstillgången minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad