Seligson & Co Varainhoito 25 -varainhoitosalkun varat sijoitetaan laajasti hajauttaen kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Sijoituskohteina käytetään mm. indeksirahastoja, pörssinoteerattuja indeksirahastoja (ETF) sekä muita kustannustehokkaita sijoitusrahastoja.

Salkun kuvaus

Seligson & Co Varainhoito 25 on sijoitusvakuutuksiin ja ryhmäeläkevakuutuksiin valittavissa oleva sijoituskohde, joka määrittää sopimuksen säästön arvonkehityksen. Salkun omistaa LähiTapiola Henkiyhtiö ja salkun omaisuudenhoidosta vastaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Seligson & Co Varainhoito 25 sijoittaa varat maailmanlaajuisesti kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden osake- ja korkomarkkinoille siten, että osakesijoitusten tavoitepaino on noin 25 % ja korkosijoitusten noin 75 % salkun varoista.

Sijoituskohteita voivat olla indeksirahastot, pörssinoteeratut ETP-tuotteet, LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallinnoimat rahastot tai muut LähiTapiola Henkiyhtiön hyväksymät sijoituskohteet.

Kenelle?

Seligson & Co Varainhoito 25 sopii sijoittajalle, joka haluaa ammattilaisen päättämään kulloisenkin omaisuusluokkahajautuksen, sekä tavoittelee korkosijoituksia korkeampaa tuottoa sijoittamalla pienehkön osan varoista osakesijoituksiin. Sijoittaja hyväksyy korkosijoittamiseen liittyvät riskit (esim. yleisen korkotason muutokset ja liikkeeseenlaskijan maksukyky) sekä osakesijoituksiin liittyvät suuremmat riskit negatiivisista arvonmuutoksista. 

Salkku sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka on valmis pitämään sijoituskohteen vähintään suositellun sijoitusajan.

Tutustu avaintietoasiakirjoihin