Seligson & Co Varainhoito 50 -varainhoitosalkun varat sijoitetaan laajasti hajauttaen kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Sijoituskohteina käytetään mm. indeksirahastoja, pörssinoteerattuja indeksirahastoja (ETF) sekä muita kustannustehokkaita sijoitusrahastoja.

Salkun kuvaus

Seligson & Co Varainhoito 50 on sijoitusvakuutuksiin ja ryhmäeläkevakuutuksiin valittavissa oleva sijoituskohde, joka määrittää sopimuksen säästön arvonkehityksen. Salkun omistaa LähiTapiola Henkiyhtiö ja salkun omaisuudenhoidosta vastaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Seligson & Co Varainhoito 50 sijoittaa varat maailmanlaajuisesti kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden osake- ja korkomarkkinoille siten, että osakesijoitusten tavoitepaino on noin 50 % ja korkosijoitusten noin 50 % salkun varoista.

Sijoituskohteita voivat olla indeksirahastot, pörssinoteeratut ETP-tuotteet, LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden hallinnoimat rahastot tai muut LähiTapiola Henkiyhtiön hyväksymät sijoituskohteet.

Kenelle?

Seligson & Co Varainhoito 50 sopii sijoittajalle, joka haluaa ammattilaisen päättämään kulloisenkin omaisuusluokkahajautuksen, sekä tavoittelee korkosijoituksia korkeampaa tuottoa hajauttamalla sijoituksia melko tasapainoisesti korko- sekä osakesijoitusten välillä. Sijoittaja hyväksyy korkosijoittamiseen liittyvät riskit (esim. yleisen korkotason muutokset ja liikkeeseenlaskijan maksukyky) sekä osakesijoituksiin liittyvät suuremmat riskit negatiivisista arvonmuutoksista.

Salkku sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka on valmis pitämään sijoituskohteen vähintään suositellun sijoitusajan.

Tutustu avaintietoasiakirjoihin