Portföljbeskrivning

Kapitalförvaltning Index 50 är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar och grupppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Indexkapitalförvaltning 50 strävar efter avkastning genom att placera portföljens tillgångar på aktie- och räntemarknaderna samt i andra tillgångsklasser, med tyngdpunkt på investeringar i ränteinstrument. I en neutral situation kan 50 % av tillgångarna i portföljen investeras i aktier och andra placeringsobjekt såsom i fastigheter, råvaror och valutor, samt 50 % i ränteinstrument. Placeringsobjekten kan utgöras av indexfonder, börsnoterade ETP-produkter, LokalTapiola-fonder eller andra placeringsobjekt godkända av LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

För vem?

Indexkapitalförvaltning 50 lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter bättre avkastning än på investeringar i ränteinstrument genom att relativt balanserat diversifiera tillgångarna mellan investeringar i ränteinstrument samt andra tillgångsklasser, såsom aktie-, fastighetsoch kapitalinvesteringar samt alternativa placeringsobjekt. Investeraren godkänner riskerna i anslutning till investeringar i ränteinstrument (t.ex. ändringar i den allmänna räntenivån och emittentens solvens) samt större risker vad gäller negativa värdeförändringar i anslutning till andra tillgångsklasser.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad