Tillgångarna i kapitalförvaltningsportföljen Seligson & Co Kapitalförvaltning 50 investeras omfattande på internationella aktie- och räntemarknader. Som investeringsobjekt används bl.a. indexfonder, börsnoterade indexfonder (ETF) samt andra kostnadseffektiva investeringsfonder.

Portföljbeskrivning

Seligson & Co Kapitalförvaltning 50 är ett investeringsobjekt som kan väljas till investeringsförsäkringar och gruppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen för sparbeloppet i avtalet. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Seligson & Co Kapitalförvaltning 50 investerar tillgångarna globalt på aktie- och räntemarknader i utvecklade och tillväxtmarknader så att den målsatta vikten för aktieinvesteringar är cirka 50 % och för ränteinvesteringar cirka 50 % av portföljens tillgångar.

Investeringsobjekten kan utgöras av indexfonder, börsnoterade ETP-produkter, fonder som förvaltas av bolagen som hör till LokalTapiola-gruppen eller andra investeringsobjekt som godkänts av LokalTapiola Livbolaget.

För vem?

Seligson & Co Kapitalförvaltning 50 lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter högre avkastning än på investeringar i ränteinstrument genom att diversifiera investeringar relativt balanserat mellan både ränte- och aktieinvesteringar. Investeraren godkänner riskerna i anslutning till investeringar i ränteinstrument (t.ex. ändringar i den allmänna räntenivån och emittentens solvens) samt större risker vad gäller negativa värdeförändringar i anslutning till aktieinvesteringar.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla investeringstillgången minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad