Portföljbeskrivning

Kapitalförvaltning Index 75 är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar och grupppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Kapitalförvaltning Index 75 strävar efter avkastning genom att investera portföljens tillgångar på aktie- och räntemarknader samt i andra tillgångsklasser, med tyngdpunkt på aktieinvesteringar. I en neutral situation kan 75 % av tillgångarna i portföljen investeras i aktier och andra investeringsprodukter såsom i fastigheter, råvaror och valutor, samt 25 % i ränteinstrument. Investeringsprodukterna kan vara indexfonder, börsnoterade ETP-produkter, LokalTapiola-fonder eller andra investeringsprodukter som LokalTapiola Livbolaget godkänt.

För vem?

Kapitalförvaltning Index 75 lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass och strävar efter högre avkastning genom att i huvudsak investera på aktiemarknaderna men diversifierar en del av investeringarna i ränteinstrument samt andra tillgångsklasser. Investeraren godkänner de stora riskerna i anslutning till ändringar i marknadsvärde.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare som är beredd att inneha investeringsprodukten minst under den rekommenderade löptiden.

​​​​​​​Bekanta dig med faktablad