Portföljbeskrivning

Omfattande Måttlig är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Omfattande Måttlig strävar efter avkastning genom att portföljens tillgångar i huvudsak investeras i ränteinstrument. Dessutom eftersträvas avkastning genom att tillgångarna i portföljen diversifieras i olika tillgångsslag såsom i aktie- och fastighetsinvesteringar samt i kapitalinvesteringar och alternativa investeringar. Tillgångarna i portföljen kan placeras globalt.

För vem?

Omfattande Måttlig lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden, som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter bättre avkastning än på investeringar i ränteinstrument genom att investera en stor del av tillgångarna också i andra mera riskfyllda tillgångsklasser, såsom i aktie-, fastighets- och kapitalinvesteringar samt i alternativa placeringsobjekt.

Bekanta dig med faktablad

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet