Portföljbeskrivning

Kapitalförvaltning Momentum är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar och grupppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Kapitalförvaltning Momentum strävar efter avkastning genom att dra nytta av en kvantitativ kapitalförvaltningsmodell, som drar nytta av pristrenderna på marknaderna.

Tillgångarna i portföljen kan placeras globalt i olika tillgångsklasser, såsom i aktier och i ränteinstrument samt i råvaror. Andelen investeringar i olika tillgångsslag har inte begränsats och i ett tillgångsslag kan högst investeras 100 %.

För vem?

Kapitalförvaltning Momentum lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter högre avkastning genom att investera i tillgångsklasser med högre risk, i huvudsak i aktier men genom att också diversifiera i andra tillgångsklasser, såsom mellan investeringar i ränteinstrument, fastighetsinvesteringar och alternativa placeringsobjekt. Investeraren godkänner större risker i anslutning till ändringar i marknadsvärde.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad