Portföljbeskrivning

Kapitalförvaltning Nordic Plus är ett placeringsobjekt som kan väljas till placeringsförsäkringar och grupppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger portföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Kapitalförvaltning Nordic Plus strävar efter avkastning genom att i huvudsak investera portföljens tillgångar i nordiska aktier och företagsobligationer (med undantag av Finland). 70 % av portföljens tillgångar kan i en neutral situation bestå av aktieinvesteringar.


För vem?

Kapitalförvaltning Nordic Plus lämpar sig för investerare som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och särskilt vill ha nytta av aktieinvesteringar och investeringar i ränteinstrument i företag som är verksamma på ett visst geografiskt område och godkänner risker i anslutning till investeringar som koncentreras geografiskt i jämförelse med en omfattande geografisk diversifiering.

Portföljen lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden.

Bekanta dig med faktablad

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhet