Salkun kuvaus

Kiinteistö-sijoitussalkku on sijoitusvakuutuksiin valittavissa oleva sijoituskohde, joka määrittää sopimuksen säästön arvonkehityksen. LähiTapiola Henkiyhtiö omistaa Sijoitussalkun ja vastaa sen hallinnoinnista.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa Sijoitussalkun arvoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla pääasiassa kiinteistömarkkinoille. Sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Suomeen, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös muille maantieteellisille alueille.

Sijoitussalkun varat voidaan sijoittaa

  • kiinteistöpääomarahastoihin,
  • sijoitusrahastolain tai vastaavan ulkomaisen lainsäädännön mukaisiin kiinteistörahastoihin tai vaihtoehtorahastoihin, jotka sijoittavat varansa kiinteistömarkkinoille,
  • pörssinoteerattuihin rahastoihin, jotka sijoittavat kiinteistösijoitustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin,
  • kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin tai osuuksiin.

Lisäksi Sijoitussalkun varat voidaan sijoittaa korkomarkkinoille.

Kenelle?

Kiinteistö-sijoitussalkku on tarkoitettu sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka ymmärtää kiinteistömarkkinoille sijoittamiseen liittyviä riskejä ja on valmis sitomaan sijoittamansa pääoman pitkäaikaisesti, sekä haluaa ammattilaisen päättämään salkun sijoituskohteiden valinnan. Kohde on tarkoitettu sijoittajalle, joka tavoittelee tuottoa sijoituksista kiinteistömarkkinoille ja hyväksyy siihen liittyvät riskit, jotka aiheutuvat esimerkiksi korkeasta vieraan pääoman osuudesta sijoituskohteissa (velkavipu), yleisen korkotason muutoksista, kiinteistöjen arvonmuutoksista ja kiinteistömarkkinan epälikvidisyydestä. Kiinteistö-sijoitussalkku soveltuu pitkän aikavälin tuottoja tavoittelevalle vakuutuksenottajalle, parhaiten osana vakuutuksenottajan laajempaa sijoitusportfoliota.

Salkku sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka on valmis pitämään sijoituskohteen vähintään suositellun sijoitusajan 5 vuotta.

Tutustu avaintietoasiakirjoihin


Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi sijoitussalkun sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.

Tutustu tietoihin sijoitussalkun kestävyydestä