Portföljbeskrivning

Rask Kapitalförvaltning är ett placeringsobjekt som kan väljas till gruppensionsförsäkringar, vilket fastställer värdeutvecklingen av avtalets sparbelopp. LokalTapiola Livbolag äger kapitalförvaltningsportföljen och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar för kapitalförvaltningen av portföljen.

Rask Kapitalförvaltning strävar efter avkastning genom att tillgångarna i kapitalförvaltningsportföljen i huvudsak investeras i ränteinstrument och aktier. Dessutom eftersträvas avkastning genom att tillgångarna i kapitalförvaltningsportföljen diversifieras i olika tillgångsslag såsom i aktie- och fastighetsinvesteringar samt i kapitalinvesteringar och alternativa investeringar. Tillgångarna i kapitalförvaltningsportföljen kan placeras globalt.

För vem?

Rask Kapitalförvaltning lämpar sig för en långsiktig investerare, som är villig att hålla placeringsobjektet minst under den rekommenderade innehavstiden, som vill anlita en specialist för att bestämma respektive diversifiering i tillgångsklass, och som strävar efter bättre avkastning än på investeringar i ränteinstrument genom att ganska jämnt diversifiera investeringar både mellan investeringar i ränteinstrument och andra tillgångsklasser såsom aktie-, fastighets- och kapitalinvesteringar samt alternativa investeringstillgångar. 

Bekanta dig med broschyren

Hållbarhet

Utöver den ekonomiska analysen genomgår placeringsportföljens placeringsobjekt även en hållbarhetsanalys. I hållbarhetsanalysen bedöms vilken inverkan miljön, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) har på bolagets verksamhet, dess framtidsutsikter och bolagets värde på lång sikt.

Bekanta dig med information om placeringsportföljens hållbarhe