Salkun kuvaus

Suojavarainhoito 10 on sijoitusvakuutuksiin valittavissa oleva sijoituskohde, joka määrittää sopimuksen säästön arvonkehityksen. Salkun omistaa LähiTapiola Henkiyhtiö ja salkun omaisuudenhoidosta vastaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Suojavarainhoito 10 pyrkii kasvattamaan varainhoitosalkun arvoa pitkällä aikavälillä. Varainhoitosalkulle on asetettu kuukausittain määriteltävä suojatavoite ja salkunhoidon keskeisenä tavoitteena on pitää salkun arvo suojatavoitteen yläpuolella. Suojatavoite määritellään siten, että se on 90 % salkun osuuden viimeisen 12 kuukauden historian korkeimmasta arvosta.

Sijoituskohteita voivat olla korkosijoitukset sekä osake- ja muut sijoitukset kuten hyödykkeet, valuutat ja kiinteistöt. Sijoitusten pääpaino on korkosijoituksissa.

Kenelle?

Suojavarainhoito 10 sopii sijoittajalle, joka haluaa ammattilaisen päättämään kulloisenkin omaisuusluokkahajautuksen, sekä tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa sijoittamalla pienehkön osan varoista myös muihin riskipitoisempiin omaisuusluokkiin, kuten osake-, kiinteistö-, pääoma- ja vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Sijoittaja hyväksyy korkosijoittamiseen liittyvät riskit (esim. yleisen korkotason muutokset ja liikkeeseenlaskijan maksukyky) sekä muihin omaisuusluokkiin liittyvät suuremmat riskit negatiivisista arvonmuutoksista.

Salkku sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka on valmis pitämään sijoituskohteen vähintään suositellun sijoitusajan.

Tutustu avaintietoasiakirjoihin