Rahaston kuvaus

Rahasto sijoittaa yritysten liikkeelle laskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Rahasto ei muodosta näkemystä yksittäisten joukkolainojen tai markkinoiden kehityksestä, vaan salkun rakenne seuraa valittuun indeksiin tehtäviä muutoksia. Rahaston korkoriski ja luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena. Euro Corporate Bond -rahaston tavoitteena on antaa sijoittajalle euromääräisten yrityslainojen keskimääräinen kokonaistuotto. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa yritysten euromääräisiin joukkolainoihin. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävimmät riskit liittyvät euromääräisten yrityslainojen markkinakehitykseen. Siihen vaikuttaa yritysten varallisuusnäkymien lisäksi mm. yleinen korkotason kehitys. Rahasto voi lainata omistamiaan arvopapereita lisätuottojen hankkimiseksi. Lainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudutaan lainattujen arvopapereiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla.