Rahaston kuvaus

Rahasto on passiivinen rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kehittyville markkinoille sijoittavien sijoitusrahastojen osuuksiin. Kohderahastot sijoittavat kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille eli muun muassa Aasian, Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan ja Afrikan markkinoille. Kohderahastojen kautta rahaston sijoitusten hajautus on erittäin laaja. Rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa kehittyvien osakemarkkinoiden tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa kehittyville markkinoille.  

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävimmät riskit on kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvät markkinariskit, kohderahastojen kautta. Kohderahastojen sijoituksia ei valuuttasuojata, joten sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.