Beskrivning av fonden 

Fonden är en passiv fond som investerar sina tillgångar huvudsakligen i andelar i placeringsfonder som investerar på tillväxtmarknaderna. Mottagarfonderna investerar på aktiemarknaderna på tillväxtmarknader, det vill säga bland annat Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Via mottagarfonderna är fondens investeringar mycket diversifierade. Fondens mål är att ge investerarna en totalavkastning som motsvarar avkastningen på tillväxtaktiemarknaderna, med beaktande av fondens kostnader. 

För vem?

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på tillväxtmarknader.  

Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.

Risker 

De mest betydande riskerna for fonden är marknadsriskerna i anknytning till utvecklingen av aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna via mottagarfonderna. Mottagarfondernas investeringar skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det även en valutakursrisk i investeringarna.