Rahaston kuvaus

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Brasilian osakemarkkinoille ja lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian osakemarkkinoille. Rahasto voi käyttää likviditeetin ja sijoitusasteen hallintaan myös Latinalaisen Amerikan markkinoille sijoittavia rahastoja. Rahaston tavoitteena on ylittää Latinalaisen Amerikan markkinoita kuvaavan vertailuindeksinsä tuotto. Rahaston neuvonantajana toimii brasilialainen Trópico Latin America Investments.

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa Brasilian ja sen naapurimaiden osakemarkkinoille.

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävimmät riskit ovat Latinalaisen Amerikan (pääosin Brasilian sekä lisäksi Chilen, Perun ja Kolumbian) markkinoihin ja markkinainfrastruktuuriin liittyvät riskit. Kyseiset markkinat ovat historiallisesti olleet hyvin volatiileja eli kurssien heilunta on ollut voimakasta. Aktiiviseen salkunhoitoon liittyy aina myös riski siitä, että salkunhoitajan tekemät sijoitusvalinnat epäonnistuvat. Rahaston sijoituksia ei valuuttasuojata, joten niihin liittyy myös valuuttakurssiriski.