Rahaston kuvaus

Rahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle kokonaistuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa OMX Sustainability Finland -osakeindeksin tuottoa, huomioiden rahaston kustannukset. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Kenelle?

Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa hyvin hajautetusti Suomen osakemarkkinoille. 

Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.

Riskit 

Rahaston merkittävin riski on Suomen osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski. Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jolta suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla. 

Kestävyys

Rahasto pyrkii edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä jäljittelemällä osakeindeksiä, jonka ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät ominaisuudet toteutuvat rahaston sijoituksissa.